• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 29.1.2019 sme sa zúčastnili Okresného kola vo volejbale základných škôl. Družstvo chlapcov v zložení: Benjamím Lulák, Lukáš Hatala, Pavol Chovan, Michal Chovan, Ramon Tarač, Ľuboš Povinský, Elias Bahar obsadili 1. miesto. Družstvo dievčat v zložení: Anna Chovanová, Nina Buzalková, Barbora Palovičová, Daniela Halčinová, Paulína Gálusová, Vanesa Juhásová, Hana Buzalková obsadili 3. miesto. Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme!