• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Deň, kedy žiaci zhodnocujú polročné výsledky v škole, sme si spestrili fašiangovou oslavou a karnevalom v maskách. Deviataci zodpovedne pripravili nielen skvelý program, ale aj  pestro vyzdobili telocvičňu. Masky si tentokrát pripravili nielen žiaci prvého, ale i druhého stupňa, dokonca i takmer všetci vyučujúci. Veselé chvíle sme si oslávili aj fašiangovými pampúchmi. Je skvelé vedieť sa radovať v pravú chvíľu... a práve teraz tá chvíľa nastala.