• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 10. januára sa uskutočnila súťaž v recitovaní povestí Šaliansky Maťko. V školskom kole reprezentovali svoje triedy viacerí recitátori v troch kategóriách. Všetkým ďakujeme za účasť a blahoželáme víťazom:

1. kategória:
1. miesto - Jakub Ivanič
2. miesto - Alex Bíro
3. miesto - Riško Lupták a Leonard Sprock

2. kategória:
1. miesto - Nelka Slančíková
2. miesto - Alžbetka Hrčková
3. miesto - Šimon Pálka

3. kategória:
1. miesto - Henrieta Dudáková
2. miesto - Filip Ivanič
3. miesto - Vanesa Juhásová a Michal Maruniak