• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Posledný adventný týždeň roku 2018 aj do našej školy vrámci projektu Enviroexperti a svedomitej práci žiakov včelárskeho krúžku pricestovala putovná celoslovenská spoločenská hra Kráľovstvo včiel. Svoje vedomosti zo života, chovu a ochrane včielok si mohli vyskúšať všetci žiaci 2.A, 3.A, 4.A a 5.A triedy. Dozvedeli sa veľa nového nielen o tom, ako funguje včelia rodina počas štyroch ročných období, čo je včelia pastva, aké nástroje používa včelár pri práci, ale overili si svoje sily v poznávaní medonosných kvetov a stromov, aký tvar má včelia bunka, aké farby rozoznáva včielka svojimi 5 očami, čo včielkam škodí i ako môže každé dieťa prispieť k ochrane včiel i iného užitočného hmyzu. V hre nebolo porazených. Všetky včelie rodiny prežili. A ktorým rodinám chýbali medové kvapky za správne odpovede, múdry včelár ich spojil a vytvoril novú silnú rodinu. Veríme, že získanými vedomosťami a sprostredkovanou skúsenosťou aj z nás vyrastú múdri mladí ľudia, ktorí budú raz žiť v harmónii s prírodou a jej zázrakmi.