• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Jednou z foriem teambuildingu zamestnancov našej školy je každoročná anjelská pošta. Počas celého adventného obdobia sa navzájom spoznávame, doberáme, pomáhame si a hlavne sa obdarúvame. Aj tohtoročné odhaľovanie anjelov bolo veselé a plné prekvapení. Je dobré, že Boh stvoril anjelov... učia nás štedrosti, radosti a láske.