• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Naši šikovní prváci sa v období pred Vianocami zapojili do rôznych aktivít. Mikuláša privítali básničkami a piesňou. Ich odvahu Mikuláš odmenil balíčkami, ktoré boli plné rôznych dobrôt. Usilovne vyrábali stromčeky na vianočné trhy. S veľkou radosťou ponúkali rôzne vianočné ozdôbky a maškrty na vianočných trhoch. Srdečne ďakujeme rodičom, že sa zapojili a tiež prispeli krásnymi a chutnými vianočnými produktmi. Na hodinách výtvarnej výchovy si vyrobili adventných anjelov. Každodenným vyfarbovaním príslušných okienok a plnením dobrých skutkov sme si plnšie uvedomovali blížiaci sa čas narodenia nášho Pána. Svoju tvorivosť a chuť k práci ukázali prváci aj  pri pečení a zdobení medovníčkov. Posledný predvianočný deň v škole dokázali milým darčekom pre spolužiaka, že majú láskavé srdiečka.