• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Počas adventu pán kaplán Michal Martinka odslúžil sv. omšu pre deti z materskej školy a žiakov z 3.A triedy. Pán Boh zaplať!