• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každoročne naši žiaci svojím vystúpením otvárajú program Vianočných trhov v Kamerhofe. Ani tento rok sa nedali zahanbiť. Úderný prejav koledníkov podčiarkli smelé výkony nováčikov: Janko Urban, Janko Garai a Šimon Pálka. Michal Švec, Filip Freigert, Karol Palášthy ml. a Hanka Buzalková - skúsení a o niečo starší spolužiaci, ich vďačne prijali do partie.