• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Sviatok sv. Mikuláša v našej škole bol plný radosti a smiechu. Sv. Mikuláš si na pomoc vzal dvoch nebeských pomocníkov, ktorí rozveselili každého, koho stretli. S deťmi počas piesní tancovali a rozdávali úsmev na každom rohu. Aj otec vikár Branislav Kopál, ktorý nás nečakane navštívil, sa cítil s nimi ako v nebi. Ďakujeme za všetky dary, ale tentokrát najmä za dar radosti!