• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V piatok 30. novembra sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci v kategórii B - jednotlivci: Norbert Hesoun, Ľubomír Povinský a Michal Maruniak. V kategórii A - dvojice: Richard Hesoun a Daniel Stračina, Vladimír Mikuláš a Andrej Sombaty. Po vypracovaní vedomostných testov žiaci v dielni zhotovovali drevené výrobky podľa technického zadania. Výsledky olympiády boli súčtom bodov za vypracovaný test, technickú presnosť a estetický vzhľad výrobku. V kategórii B získal Michal Maruniak 3. miesto a v kategórii A dvojica Richard Hesoun a Daniel Stračina krásne 1. miesto, ktoré im zabezpečilo postup do krajského kola. K úspechu im srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom technickom napredovaní.