• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Traja naši žiaci z 9.A sa rozhodli prihlásiť do súťaže ŠPONGIA (Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií). Za dva týždne mali naprogramovať počítačovú hru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude duch alebo duchovia. Naši žiaci vymysleli hru, v ktorej máte za úlohu zachrániť „ducha Vianoc“ tým, že ako duch povypínate všetky elektronické zábavné zariadenia. Po jej odovzdaní mali ešte týždeň na prípravu prezentácie a potom ju boli osobne predviesť pred odbornú porotu do školy pre mimoriadne nadané deti do Bratislavy. Svojou prezentáciou pobavili publikum aj porotu a nakoniec celkovo skončili na 12. mieste. Všetkým trom žiakom srdečne blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa takých dobrých nápadov, aké mali teraz.