• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 14. novembra sa v ZŠ Jozefa Horáka konala súťaž v stavaní lega. Kategóriu štvrtákov zastupovali žiaci Tom Slezák, Daniel Pivarč a Peter Maruniak, ktorí obsadili 3. miesto. V kategórii 5.- 6.ročník v stavaní pohyblivých stavebníc Lego dacta súťažili žiaci Ján Urban, Karol Palášthy a Šimon Pálka. Po vytvorení najpomalšieho dopravného prostriedku obsadili krásne 1. miesto. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!