• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Tento školský rok sa v rámci Prírodovedy okrem iného učíme aj o vesmíre, planétach, hviezdach a planéte Zem. Preto sme navštívili Krajskú hvezdáreň Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, kde sme sa počas zaujímavej exkurzie dozvedeli rôzne nové informácie a upevnili si svoje nadobudnuté poznatky. Veľmi sa nám tam páčilo a p. triednu učiteľku sme potešili vzorným správaním :)