• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Svojich starých rodičov si veľmi vážime a ľúbime a preto sme im chceli v podobe stromčekov šťastia vlastnoručne vyrobiť darčeky. Síce to nebolo ľahké, ale posnažili sme sa a výsledné práce stáli za to! A preto ešte raz: Milí starkí, babky i dedkovia! Prajeme Vám veľa zdravia, Božieho požehnania a nech Vám robíme len radosť!