• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

My žiaci 5., 6. a 7. ročníka sme v dňoch 24.-25.10.2018 absolvovali tvorivý neformálny edukačný program v Galérii Jozefa Kollára. Pani Ivetka Chovanová nám predstavila tvorbu siedmych pedagógov maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici a na ich práci vysvetlila podstatu abstraktnej výtvarnej tvorby. Komentovanou prehliadkou výstavy sme sa aspoň na chvíľu dostali sveta týchto umelcov. Potom sme spoločne v tvorivej dielni kolorovali abstraktné štruktúry a aspoň takto sme prežiarili farbou tieto dva upršané sychravé dni.