• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 5.10.2018 sme absolvovali praktickú časť OŽaZ - Ochrany života a zdravia. V nádhernom slnečnom počasí babieho leta sme si dali poriadne do tela. Cez Staré mesto po náučnom chodníku Glanzenberg na Červenú studňu sme vyskúšali nielen svoje svaly, ale obohatili si i vedomosti o archeologickom výskume v okolí Banskej Štiavnice, vyskúšali dostať do výšky šarkana, poznávali jesennú flóru a kochali sa nádhernými výhľadmi na naše čarovné mesto z chodníka po Žile Terézia. A po 8 km aktívnej turistiky nám mimoriadne chutil obed v našej školskej jedálni :)