• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V pondelok 8.10. sa žiaci 9.A vybrali na exkurziu do koncentračného tábora Oswienčim-Brezinka. Na vlastné oči tak mohli uvidieť rozsah hrôz holokaustu. Aj v tomto prípade určite platí, že raz vidieť je viac než sto krát počuť. O svojich dojmoch budú môcť následne hovoriť na hodinách dejepisu.