• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 3. októbra sme sa zúčastnili atletických pretekov „Horehronské hry“. Naši žiaci podali výborné výsledky a domov si odviezli 5 medailových umiestnení. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili a vzorne reprezentovali školu.

Daniela Halčinová: 300m - 1. miesto,  60m - 2. miesto
Ivan Šlúch: 1000m - 1. miesto
Alexandra Nemčoková: 300m -  4. miesto,   60m - 5. Miesto
Zuzana Maruniaková: skok do výšky - 4. miesto, skok do diaľky - 7. miesto
Benjamín Lulák: vrh guľou - 8. miesto
Luboš Povinský: 1000m - 13. miesto
Pavla Gálusová: 800m - 11. miesto
Richard Zorvan: skok do diaľky -  9. miesto
Michal Maruniak: skok do diaľky - 15. miesto, 60m - 36. miesto
Michal Chovan: skok do diaľky - 28. miesto, 60m - 41. miesto
Štafeta 4x60m staršie žiačky (Nemčoková, Maruniaková, Gálusová, Halčinová) - 1. miesto
Štafeta 4x60m mladší žiaci (Povinský, Šlúch, Maruniak, Zorvan) - 3. miesto