• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Je ohromné vidieť, ako mnoho rodičov, kolegov i žiakov zareagovalo na podnet priniesť zo svojich zásob jesenné plody či prírodniny na výzdobu školy. Tekvice i tekvičky, ovocie, zeleninu, jesenné dekoratívne rastliny či iné Božie dary tak načas prevoňali chodby našej školy a skrášlili jej priestory. Všetkým ochotným dobrodincom nech to Pán odplatí!