• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Sviatok patróna školy sv. Františka Assiského sme oslávili vo farskom kostole slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval otec vikár Martin Ďuračka spolu s našimi domácimi duchovnými otcami. Priniesol nám pozdrav od otca biskupa a prihovoril sa nám slovami svätého Františka, ktoré vložil do modlitby pokoja. Táto modlitba bola aj hlavnou myšlienkou programu, ktorý po sv. omši predviedli naši žiaci. Spevohra vtáci a žaba o snahe žabky vyrovnať sa vtáčikom ukázala 13 talentovaných spevákov. Rozhádané zvieratká svojím poučným rozhovorom a piesňou uzmierili František a Klára. Všetkým, ktorí sa na príprave a nácviku programu i sv. omše podieľali, patrí veľké poďakovanie. Nech nám stále znejú v srdciach záverečné slová piesne sv. Františka: "Pane, urob ma nástrojom pokoja!".