• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Ak sa na vyučovacích hodinách stretne tvorivosť s technickou zručnosťou a estetickým cítením, zaujímavé výsledky nedajú na seba dlho čakať. Naši šiestaci na hodinách techniky, výtvarnej a hudobnej výchovy môžu tieto svoje schopnosti premeniť na skutočnosť. Mnohí z nich dokázali plastový odpadový materiál premeniť na zaujímavé a v mnohých prípadoch naozaj funkčné perkusie. Bolo zaujímavé sledovať ich väčšiu alebo menšiu schopnosť skĺbiť zručnosť s fantáziou, či dekoratívnosťou. Radosť z výsledného výrobku bola naozaj veľká. Ich veselé perkusie cez prestávky upútali pozornosť aj ostatných žiakov školy.