• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

31. januára sme sa s I. polrokom rozlúčili nielen polročným vysvedčením, ale i novými zážitkami, ktoré nám prišiel s programom Kúzelná fyzika sprostredkovať lektor Mgr. Martin Figura. Žiaci všetkých ročníkov našej základnej školy boli prirodzene vtiahnutí do kúziel, klamstiev a záhad, ktoré sa dajú vysvetliť jednoduchými fyzikálnymi zákonmi a pravidlami. Ich znalosť robí náš život nielen ľahším, ale aj zábavnejším. Gyroskop, princíp fontány, vlak ktorého pohyb je založený na magnetickej elevácii, je len omrvinka toho, čo nás mohlo prekvapiť. Preto mnohí odchádzali domov s novými námetmi na domáce majstrovanie či blikajúcim svetielkom v hlave, ktoré uľahčí pochopiť i teoretické fyzikálne vedomosti.