• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

S našimi prváčikmi je vždy veselo. Na hodinách hudobnej výchovy sa snažíme porozumieť zvukom, tónom, naučiť sa hravo zaspievať jednoduchú pieseň alebo sa vžiť do spôsobu spevu niektorých vtáčkov. A darilo sa nám to krásne. Len žaba nechce spievať ako oni. Spolu sme ju však všeličo krásne naučili.