• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V týchto posledných predprázdninových dňoch sa žiaci 4.A triedy poprechádzali po okolí školy, navštívili Nový zámok a pochutnali si na výbornej pizzi.

To, že sme šikovní a kreatívni, o tom niet pochýb! Dôkazom sú naše výrobky z dreva, ktoré sme si poctivo pílili, brúsili, opracovávali, vŕtali, lepili a dlabali na pracovnom vyučovaní. Veľmi nás to bavilo a zaujalo!

Keďže sa učíme o prírodných spoločenstvách a aj o tom lesnom, dnes sme určovali a priraďovali listy s plodmi k daným stromom.

Vrámci pracovného vyučovania sme si rozprávali aj o elektrine, jej nebezpečí a skúsili sme si poskladať jednoduchý elektrický obvod.

Na pracovnom vyučovaní sme stavali mosty z rôznych stavebníc a materiálov a vzájomne sme porovnávali ich vlastnosti.

Tieto dni nám zimné počasie ukazuje svoju pravú tvár a my sme to patrične využili. V rámci telesnej výchovy sme sa poriadne vybláznili pri bobovaní a lopatovaní sa.

Počas celého adventu sa štvrtáci modlili za svojich anjelov a posledný školský deň v kalendárnom roku sa "odhalili" a darovali si darčeky. Po triednej akcii sa predstavili v telocvični počas vianočnej besiedky s tancom a anglickou piesňou, ktorú nacvičovali pod vedením Mgr. Kičurovej. Odmenení boli veľkým potleskom.

Aj do 4.A prišiel sv. Mikuláš a my sme sa veľmi tešili, lebo sme dostali sladké balíčky. Počas vyučovania sme si učivo opakovali vrámci rôznych aktivít a na informatike sme sv. Mikuláša vytvárali v rôznych programoch. Na konci vyučovania si jeden z nás vybral ukrytý darček z adventného kalendára ako každý deň.

Dáme vám otázku: Dá sa nahradiť kompas ihlou, ktorú dáme do vody? Dá! A my štvrtáci vieme ako, pretože sa na hodinách prírodovedy učíme pri rôznych pokusoch. Na pracovnom vyučovaní spoznávame izbové rastliny, tak sme si spravili po škole obhliadku a určovali si podľa ukážok na obrázkoch rastliny, ktoré každý deň vidíme na chodbách a priraďovali sme im správne názvy.