• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

 Školský rok 2016/2017:

•    Udalosti
•    Galéria

 

 Školský rok 2015/2016:

•    Udalosti
•    Galéria

 

 Školský rok 2014/2015:

•    Udalosti
•    Galéria
•    Ročenka