• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Školský rok 2019/2020:

•    Udalosti
•    Galéria

 

Školský rok 2018/2019:

•    Udalosti
•    Galéria

 

Školský rok 2017/2018:

•    Udalosti
•    Galéria

 

Školský rok 2016/2017:

•    Udalosti
•    Galéria

 

Školský rok 2015/2016:

•    Udalosti
•    Galéria

 

Školský rok 2014/2015:

•    Udalosti
•    Galéria
•    Ročenka

 

Školský rok 2013/2014:

•    Udalosti
•    Galéria

 

Školský rok 2012/2013:

•    Udalosti
•    Galéria

 

Školský rok 2011/2012:

•    Udalosti
•    Galéria
•    Ročenka

 

Školský rok 2010/2011:

•    Udalosti
•    Galéria
•    Ročenka

 

Školský rok 2009/2010:

•    Udalosti
•    Galéria
•    Ročenka

 

Školský rok 2008/2009:

•    Galéria
•    Ročenka

 

Školský rok 2007/2008:

•    Ročenka

 

Školský rok 2006/2007:

•    Ročenka