• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

Pre prihlásených žiakov bude prebiehať od 23. 8. 2021 do 27. 8. 2021, v čase 7:45 až 13:30. Viac informácii v kancelárii školy na telefónnom čísle 045/692 10 50. 

Tešíme sa na Vás 😊.