• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 6.5.2020 sa do večnosti odobral náš pán učiteľ Jozef Cencer. Rád cestoval k nám z Banskej Bystrice, posilňoval nás svojím optimizmom, kreatívnou službou a vierou v živého Boha. Jeho nevšednú dobrotu a kresťanskú lásku nech odmení Pán večnou radosťou. On sám nech mu je odmenou za dobro, ktoré vykonal a ktorým poznačil aj naše srdcia.

--> viac informácií