• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

8. septembra oslavuje Panna Mária svoje narodeniny. My sme ich s ňou oslávili svätou omšou. Pán kaplán Dominik jej počas kázne zažal aj sviece na symbolickej torte z grapefruitu. Sviece mali úžasnú schopnosť, aj keď ich sfúkol, slabo tleli a aj malá iskrička ich dokázala znova rozžať. Aj my sme často ako zhasínajúce sviece. Aj malú iskru našej nádeje vieme zapáliť, ak dokážeme odpúšťať a ľúbiť. Tak, ako to robila Mária. Všetko najlepšie k narodeninám naša Matka Mária.