• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

Milí rodičia, v linku nižšie sa nachádzajú informácie o školskom semafore na školský rok 2021/2022 aktualizované 31.8.2021.

https://www.minedu.sk/data/att/20634.pdf