• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko


Vážení rodičia, podľa aktuálneho Rozhodnutia ministra školstva sa od 19.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka, od 26.4.2021 pre celý druhý stupeň ZŠ.

Touto cestou Vám zároveň chceme poskytnúť bližšie informácie o priebehu testovania žiakov 2. stupňa ZŠ kloktacími testami. Všetky potrebné informácie o testovaní sú uvedené v Informačnom liste a sú určené pre tých z Vás, ktorí udelili súhlas s testovaním a spracovaním osobných údajov na účely vyhodnocovania a doručovania výsledkov realizovaných testov (Súhlas dotknutej osoby a Zber údajov). Rodičia, ktorí uvedený súhlas neposkytli a neželajú si, aby bolo dieťa testované v škole, môžu túto informáciu považovať za bezpredmetnú. Pripomíname, že aj žiak, ktorý sa testovania nezúčastní, musí predložiť platný výsledok antigénového testu resp. výnimku z testovania. Žiaci 8.  a 9. ročníka sa budú v škole prvýkrát testovať v stredu 21. 4. Testovanie bude následne prebiehať v pravidelných týždenných intervaloch. Celý postup testovania je detailne popísaný vo videu na stránke www.testujemeskoly.sk.

Pri nástupe do školy je zároveň potrebný negatívny test na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo bude k dispozícii aj vo vestibule školy.