• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vážení rodičia,

od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Návrat žiakov do škôl bude postupovať podľa podmienok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Veríme, že sa situácia postupne zlepší a čoskoro sa stretneme v škole. Je prijatých viacero zmien. Zmenený je tiež termín polročnej klasifikácie, hodnotiť sa bude až k 31.3.2021.

ŠKD bude od 11.1.2021 otvorený v čase 7:00 - 16:00 hod. pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

--> Rozhodnutie RÚVZ o zatvorení školy v čase od 17.12.2020 do 22.12.2020

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.


--> Manuál návratu do škôl