• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko


Atletika – I. stupeň ZŠ (Mgr. Lacková, Mgr. Palášthy)
Utorok 13:30 - 15:00, Piatok 14:15 - 15:45

Doučovanie z matematiky – II. stupeň ZŠ (Mgr. Benčajová)
Štvrtok 13:30 - 15:30

Dramatický krúžok – 3. - 9. ročník (Mgr. Kičurová, Mgr. Halajová)
Pondelok 13:30 - 15:30

Gazdinka – I. a II. stupeň ZŠ (Mgr. Luláková)
Pondelok 13:30 - 15:30

Robotický krúžok junior – I. stupeň ZŠ (Mgr. Siska)
Štvrtok 14:15 - 16:15

Robotika, programovanie, 3D grafika – II. stupeň ZŠ (Mgr. Siska, Mgr. Santoris)
Piatok 14:15 - 16:15

Stolnotenisový krúžok – II. stupeň ZŠ (Mgr. Fidluš)
Pondelok 14:15 - 16:15

Športové hry – basketbal, volejbal, futbal, florbal – II. stupeň ZŠ (Mgr. Solivarský, Mgr. Sopko)
Štvrtok 14:15 - 16:15

Včelársky krúžok – I. a II. stupeň ZŠ (Mgr. Hyblerová)
Utorok 13:30 - 15:30

Výtvarné spracovanie materiálu – I. a II. stupeň ZŠ (Mgr. Chovanová)
Štvrtok 13:30 - 15:30

Zvládnem testovanie – 9. ročník (Mgr. Hyblerová, Mgr. Matejkin)
Pondelok 13:30 - 15:30

Špoločenské hry – II. stupeň ZŠ (Mgr. Siska)
1-2x za mesiac počas víkendu