• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vážení rodičia, chceme vás ubezpečiť, že intenzívne hľadáme spôsoby, ako skvalitniť online vyučovanie. Zatiaľ sme vyskúšali niekoľko spôsobov a portálov, avšak pri momentálne dostupnom internetovom pripojení ani jedno nefunguje v nami požadovanej kvalite. Momentálne čakáme na zaregistrovanie školy na Google for educations. Takisto používame aplikáciu ZOOM (zoom.us). Nižšie prikladáme návod na inštaláciu. Priebežne vás budeme informovať.

--> návod na inštaláciu zoom