• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Benčajová Beáta 8:00 - 12:00
Chovanová Helena 9:00 - 13:00
Ďuricová Martina 9:00 - 13:00
Gregussová Danica 9:00 - 13:00
Halajová Daniela 9:00 - 13:00
Halčinová Lucia 9:00 - 13:00
Hyblerová Mariana individuálne podľa potreby
Kičurová Michaela 9:00 - 13:00
Lacková Miroslava 8:00 - 12:00
Luláková Kamila 9:00 - 13:00
Matejkin Jozef 7:30 - 9:30 | 18:00 - 20:00
Palášthy Karol 9:00 - 13:00
Palášthyová Agnesa 9:00 - 13:00
Poliaková Gabriela 8:00 - 12:00
Santoris Michal 8:00 - 12:00
Siska Jozef 16:00 - 20:00 | SO/NE 12:00 - 20:00
Solivarský Matej 8:00 - 10:00 | 14:00 - 16:00
Švecová Lenka 9:00 - 13:00

 
--> Zápisnica zo zasadnutia Pedagogickej rady 20.3.2020