• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

ORGANIZÁCIA LYŽIARSKEHO VÝCVIKU KSŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici
INFORMOVANÝ  SÚHLAS

Dátum kurzu: 10-14.2.2020

Miesto výcviku: Salamandra resort

Účastníci: Žiaci 7., 8. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ

Ubytovanie a strava: Chata Lodiar na Počúvadle

Pondelok 10.2.2020:
8:00 zraz účastníkov v škole
8:00 - 9:00 kontrola výstroje
9:00 - 9:30 poučenie o BoZ
10:00 skorý obed
10:30 presun na svah

Piatok 14.2.2020 cca 14:00 odchod domov

Denný režim:
7:00 budíček, rozcvička
7:30 raňajky
8:00 - 8:30 presun na svah
9:00 - 11:30 dopoludňajší výcvik
11:30 - 12:30 suchý obed
12:30 - 15:00 popoludňajší výcvik
15:00 - 16:00 presun na chatu
16:00 - 18:00 regenerácia
18:00 večera
19:00 - 21:00 vzdelávací a spoločenský program
22:00 večierka

Výcvik je rozvrhnutý do piatich dní. Program dňa môže byť prispôsobený poveternostným podmienkam.

Vedúci akcie:
Mgr. Matej Solivarský - inštruktor  lyžovania

Pedagogický a odborný dozor:
Mgr. Karol Palášthy - inštruktor lyžovania
Mgr. Helena Chovanová - inštruktorka  lyžovania
Mgr. Miroslava Lacková - inštruktorka lyžovania
Mgr. Danica Gregussová - inštruktorka snowbordingu

Zdravotník:
Mgr. Daniela Halajová

Účasť žiakov 7. A a 1. D je financovaná z dotácií MŠVVaŠ SR. Účasť žiakov 8. ročníka je podmienená zaplatením poplatku 45 Eur. Lístky na vleky účastníkom zabezpečí škola. Skupinové úrazové poistenie žiakov a inštruktorov hradí škola.

Organizačné zabezpečenie:
- Za bezpečnosť lyžiarskej výstroje zodpovedá rodič!
- Žiaci boli poučení o bezpečnosti, ochrane zdravia a správaní počas výcviku.

Účasť žiakov na kurze: žiaci, ktorí sa nezúčastňujú lyžiarskeho kurzu, sú povinní zúčastniť sa riadneho vyučovacieho procesu upraveného podľa podmienok a možností školy.

Zoznam potrebných vecí:
- Povinné: Lyže, lyžiarske palice, lyžiarky, lyžiarska prilba, lyžiarske rukavice, lyžiarske vrchné oblečenie, karta poistenca
- Odporúčané: Lyžiarske okuliare, termoprádlo, teplé ponožky alebo podkolienky, čiapka, domáce oblečenie, pyžamo, uterák, hygienické potreby, plavky, lieky (ak niekto užíva)

Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania. Prípadné priestupky budú riešené v súlade so školským poriadkom. Žiak resp. zákonný zástupca uhradí všetky škody spôsobené počas pobytu v ubytovacom objekte. Škola nepreberá zodpovednosť za stratu, alebo poškodenie cenností (elektronika, mobilné telefóny, šperky...)

Spracoval: Mgr. Matej Solivarský