• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V tieto dni sa usilovne snažíme pri vyrábaní rôznych vianočných dekorácií. Tešíme sa na Vás a Vašu podporu :)