• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V treťom ročníku chceme spoločne zdolávať výzvy a dobrodružstvá poznávania, ktoré nás čakajú. S dobrými priateľmi a kopou zábavy to určite zvládneme. Začali sme Dňom jablka v Botanickej záhrade, lepšie sme ju spoznali, mnoho sa dozvedeli a ochutnali aj výborné jablká či jablkový mušt. Jesennú prírodu sme si užili aj na spoločnej Šarkaniáde. Nielen vonku, ale aj v škole skúšame a robíme mnoho zaujímavých vecí. Len pozerajte!