• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Aj do 4.A prišiel sv. Mikuláš a my sme sa veľmi tešili, lebo sme dostali sladké balíčky. Počas vyučovania sme si učivo opakovali vrámci rôznych aktivít a na informatike sme sv. Mikuláša vytvárali v rôznych programoch. Na konci vyučovania si jeden z nás vybral ukrytý darček z adventného kalendára ako každý deň.

Dáme vám otázku: Dá sa nahradiť kompas ihlou, ktorú dáme do vody? Dá! A my štvrtáci vieme ako, pretože sa na hodinách prírodovedy učíme pri rôznych pokusoch. Na pracovnom vyučovaní spoznávame izbové rastliny, tak sme si spravili po škole obhliadku a určovali si podľa ukážok na obrázkoch rastliny, ktoré každý deň vidíme na chodbách a priraďovali sme im správne názvy.