• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

--> Žiadosť o prijatie do školského internátu

Ubytovanie našich študentov je zabezpečené v Školskom internáte SOŠ lesníckej vzdialenom od školy 300 metrov.