• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Trieda 1.D, triedny učiteľ: Mgr. Jozef Fidluš

 


Trieda 2.D
, triedny učiteľ: Mgr. Jozef Matejkin

Trieda 3.D, triedny učiteľ: Mgr. Michal Santoris