• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

11.12.2019 Deň otvorených dverí od 8:30 v priestoroch školy, možnosť navštíviť spoločnosť Continental vo Zvolene

 

bolo...

26.11.2019 Burza stredných škôl v Žiari nad Hronom (galéria)

21.11.2019 Stretnutie spoločenstva rodičov o 16:00

21.11.2019 Triedne rodičovské združenie od 14:00 do 16:00

20.11.2019 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

20.11.2019 Klasifikačná porada

19.11.2019 Osvienčim; exkurzia pre žiakov 8. a 9. ročníka (galéria)

14.11.2019 Turnaj v stolnom tenise; okresné kolo (galéria)

14.11.2019 Olympiáda z anglického jazyka; okresné kolo

12.11.2019 Burza stredných škôl vo Zvolene (galéria)

11.-15.11.2019 iBobor; informatická súťaž

1.11.2019 Imatrikulácie (galéria)

29.10.2019 Ochrana života a zdravia; praktická časť (galéria)

28.10.2019 Ochrana života a zdravia; teoretická časť

4.10.2019 Sviatok sv. Františka Assiského, patróna školy (galéria)

6.9.2019 Salamandrové dni; možnosť zapojenia sa študentov do Salamandrového sprievodu

4.9.2019 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

3.9.2019 Organizačné pokyny triedneho učiteľa Mgr. Michala Santorisa, poučenie o bezpečnosti pri práci, informácia o vnútornom poriadku školy, vybavenie všetkých potrebných potvrdení pre študentov, vydávanie učebníc a učebných pomôcok

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole, podpisovanie zmlúv medzi zákonným zástupcom a spoločnosťou Continental k duálnemu vzdelávaniu, potvrdenie o návšteve školy, ISIC