• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

15.1.2020 Olympiáda v anglickom jazyku; okresné kolo

15.1.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

16.1.2020 Olympiáda v nemeckom jazyku; okresné kolo

29.1.2020 Klasifikačná porada

31.1.2020 Odovzdanie polročných výpisov známok

3.2.2020 Polročné prázdniny

10.-14.2.2020 Lyžiarsky výcvik v Salamandra resort (viac)

 

bolo...

8.1.2020 Trojkráľové požehnanie priestorov školy

21.12.2019 - 7.1.2020 Vianočné prázdniny

20.12.2019 Vianočná besiedka (galéria)

11.12.2019 Deň otvorených dverí od 8:30 v priestoroch školy, navšteva spoločnosti Continental vo Zvolene o 10:00

6.12.2019 Návšteva sv. Mikuláša (galéria)

26.11.2019 Burza stredných škôl v Žiari nad Hronom (galéria)

21.11.2019 Stretnutie spoločenstva rodičov o 16:00

21.11.2019 Triedne rodičovské združenie od 14:00 do 16:00

19.11.2019 Osvienčim; exkurzia pre žiakov 8. a 9. ročníka (galéria)

14.11.2019 Turnaj v stolnom tenise; okresné kolo (galéria)

14.11.2019 Olympiáda z anglického jazyka; okresné kolo

12.11.2019 Burza stredných škôl vo Zvolene (galéria)

11.-15.11.2019 iBobor; informatická súťaž

1.11.2019 Imatrikulácie (galéria)

29.10.2019 Ochrana života a zdravia; praktická časť (galéria)

28.10.2019 Ochrana života a zdravia; teoretická časť

4.10.2019 Sviatok sv. Františka Assiského, patróna školy (galéria)

6.9.2019 Salamandrové dni; možnosť zapojenia sa študentov do Salamandrového sprievodu

4.9.2019 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

3.9.2019 Organizačné pokyny triedneho učiteľa Mgr. Michala Santorisa, poučenie o bezpečnosti pri práci, informácia o vnútornom poriadku školy, vybavenie všetkých potrebných potvrdení pre študentov, vydávanie učebníc a učebných pomôcok

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole, podpisovanie zmlúv medzi zákonným zástupcom a spoločnosťou Continental k duálnemu vzdelávaniu, potvrdenie o návšteve školy, ISIC