• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

23.6.2021 Klasifikačná porada

29.6.2021 Slávnosť sv. Petra a Pavla

30.6.2021 Ukončenie školského roka

 

bolo...

6.2.2021 Robotiáda; robotická súťaž (výsledky)

21.12.2020 - 8.1.2021 Vianočné prázdniny

16.12.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

18.11.2020 Štvrťročná klasifikačná porada

6.11. - 9.11.2020 Jesenné prázdniny

30.10. - 2.11.2020 Jesenné prázdniny

7.10.2020 Slávenie sviatku sv. Františka z Assisi krátkym programom, príhovorom a modlitbou

4.10.2020 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy

14.9.2020 Riaditeľské voľno

2.9.2020 začiatok školského roka