• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

V tejto neľahkej pandemickej situácii sa aj naša škola snaží hľadať vhodné spôsoby a metódy edukácie s využitím dostupných ochranných prostriedkov. A tak vyučujúci rúška striedajú s ochrannými štítmi, aby bolo zabezpečené odzeranie z pier najmä na hodinách vyžadujúcich intenzívnejšiu verbálnu komunikáciu. Spoločným dodržiavaním opatrení chránime seba i ostatných.