• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského