• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

Vážení rodičia a študenti, v linku nižšie sa nachádza aktualizovaný manuál školského semaforu k 31.8.2021 na šk. rok 2021/2022.

https://www.minedu.sk/data/att/20634.pdf