• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 30.1.2020 sa vo Zvolene uskutočnila súťaž pre stredné a vysoké školy – RoboHranie. Cieľom bolo postaviť a naprogramovať Lego robota, ktorý prejde čo najrýchlejšie po dráhe, na ktorej bude umiestnená paletka, ktorú musí zodvihnúť a dopraviť do cieľa. Náš team „D-team“ v zložení Samo, Richard a Daniel obsadil 2. miesto. Žiakom srdečne gratulujeme a želáme veľa inšpirácií pre ich ďalšiu tvorbu.