• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Keďže Svetový deň duševného zdravia pripadne tento rok na víkend, v našej škole sme si ho pripomenuli o niečo skôr. Edukačnými aktivitami zameraným na podporu sebareflexie a psychohygieny si žiaci aj vyučujúci mali možnosť osvojiť prvky správnej relaxácie.