• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prechádza škola s účinnosťou od 12.10.2020 až do odvolania na dištančnú formu vzdelávania. Online vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu. Bližšie informácie o forme a obsahu vyučovacieho procesu boli upresnené prostredníctvom edupage.