• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 
Riaditeľ SOŠ sv. Františka Assiského rozhodol o udelení riaditeľského voľna na pondelok 14.9.2020.