• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Vážení rodičia,

od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Návrat žiakov do škôl bude postupovať podľa podmienok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Veríme, že sa situácia postupne zlepší a čoskoro sa stretneme v škole. Je prijatých viacero zmien. Zmenený je tiež termín polročnej klasifikácie, hodnotiť sa bude až k 31.3.2021.

--> Rozhodnutie RÚVZ o zatvorení školy v čase od 17.12.2020 do 22.12.2020

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.


--> Manuál návratu do škôl