• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského


Vážení rodičia,

od 11. januára všetky školy pokračujú dištančným spôsobom výučby. Návrat žiakov do škôl bude postupovať podľa podmienok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Veríme, že sa situácia postupne zlepší a čoskoro sa stretneme v škole.