• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

16.-20.9.2019 Spoznávania okolia - priestory školy, dominanty Banskej Štiavnice

18.9.2019 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

19.9.2019 Depistáž správnej výslovnosti

26.9.2019 Divadlo - Kocúr v čižmách

27.9.2019 Deň mlieka

 

bolo...

12.9.2019 Rodičovské stretnutie

12.9.2019 Audiovizuál - Panna Mária

10.9.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole