• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

 

 

bolo...

27.10.2020 Súťaž o najkrajšiu tekvicu

7.10.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

5.10.2020 Svätý František; oslava, film

4.10.2020 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy

30.9.2020 Deň mlieka

24.9.2020 Návšteva Kammerhofu

17.9.2020 Návšteva hasičov

14.-18.9.2020 Spoznávanie okolia - priestory MŠ, ZŠ, dominanty mesta, Kalvária

14.9.2020 Panna Mária, naša Matka; DVD

10.9.2020 Depistáž správnej výslovnosti

2.9.2020 Začiatok školského roka 2020/2021 sv. omšou vo farskom kostole