• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V dňoch 19.-21.2. sa predškoláci z materskej školy zúčastnili lyžovania, kde sa naučili základný lyžiarsky postoj a nebáť sa spustiť na lyžiach z malého svahu. Všetky deti mali radosť z pohybu na snehu a do materskej školy sa im vrátiť nechcelo.